Saturday, December 26, 2009

Sài Gòn đêm trở lạnh

Đêm nay nghĩ là đường sẽ thoáng, sức khoẻ cũng khá ổn nên vác xe đi dạo tranh thủ chút dư vị giáng sinh còn sót lại. Sài Gòn đêm nay trời trở lạnh, nhiều cảm xúc, lạnh trong này, lạnh ngoài đó, biết rằng lạnh nhưng không biết phải làm sao ... ??!! Anh xin lỗi, đừng giận anh em nhé !!

No comments:

Post a Comment