Monday, March 8, 2010

Đú 3G cho con Fone

Các bước như sau:

1. Soạn tin 3G ON gởi 161
2. Soạn tin D tenmay gửi 191, lưu 3 tin nhắn cấu hình tự động với pass là 1111 (nếu yêu cầu)
3. Soạn tin tengoicuoc gửi 191
4. Khởi động lại fone

Tham khảo:
http://viettelonline.com/3g-viettel/cac-goi-cuoc-3g-viettel
http://viettelonline.com/3g-viettel/cai-dat-3g-viettel