Monday, November 15, 2010

Thông báo đóng cửa diễn đàn EnHack.Net

Do nhu cầu sử dụng diễn đàn ngày càng thấp cũng như nội dung thảo luận ngày càng ít nên BCN đã quyết định đóng cửa diễn đàn từ hôm nay ! Chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng mail list và IRC để trao đổi thông tin cũng như tài liệu.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng CLB, BCN sẽ tiến hành loại bỏ một lượng lớn các thành viên không hoạt động !

Chúc các bạn tuần mới vui vẻ :D

No comments:

Post a Comment