Saturday, December 11, 2010

Clip sinh họat ngày 11/12/ , nôi dung SQL Injection

Các bạn download clip và tài liêu tại : http://www.mediafire.com/nguyenhung162004#1,1 Nếu có gì thắc mắc các bạn vui lòng reply tại đây hoặc gửi mail về địa chỉ security.hcmus@gmail.com. Thân.

No comments:

Post a Comment