Sunday, May 1, 2011

Gearman & Distributed computing introduction

http://www.mediafire.com/?tmjxjb2y5qhfd

Một số hình ảnh lấy từ trang chủ và các tutorial về gearman !


P/S: sinh hoạt IRC lại nhé !

No comments:

Post a Comment