Monday, May 2, 2011

Họ nói gì về Linux và Windows

Quởn dạo qua vài site Linux Việt hiện nay thì thấy đa phần họ so sánh rất tếu, họ đều đưa ra các lý lẽ rằng Linux không có cái này cái nọ của Win, suy cho cùng họ muốn cái gì khi đi so sánh như vậy ? Họ muốn làm Linux giống Windows để thay thế Windows ? Nếu đúng là vậy thì dẹp mẹ Linux xài Win có phải đỡ phí thời gian, công sức và tiền bạc không ?

Đã xài Linux nói riêng và OpenSource nói chung thì phải thấy cái ưu điểm của nó rằng nó là "open", người dùng có thể hiểu và sửa đổi (nếu muốn và nếu đủ sức)  các ứng dụng lẫn nhân của hệ thống, ít nhất thì người dùng cũng có cái nhìn tương đối rõ ràng về cái thứ bên dưới cái GUI nó ra làm sao :D

 

SG nóng vật vã :((

No comments:

Post a Comment