Thursday, November 3, 2011

Gaming Mice

Mừng đội EnHack vô địch An toàn thông tin toàn miền Nam !

Sắm em Mice về đú game cho pro, em ấy là Kinzu Sudden Attack :>